Το Παιδικό massage είναι μια αρχαία παράδοση που επέστρεψε τα τελευταία χρόνια και διαδίδεται και στο δυτικό κόσμο, αφού έχει τόσο ευεργετικά αποτελέσματα: ρυθμίζει το κυκλοφορικό, το αναπνευστικό και το γαστρεντερικό σύστημα και συμβάλει στην ηρεμία του παιδιού και κατ’επέκταση στην ψυχολογία του.Είναι επιτρεπτό σε όλες τις ηλικίες.

Pin It on Pinterest